STRONA GŁÓWNA          KAROLINA STASZAK          USŁUGI          KONTAKT
KANCELARIA ADWOKACKA
KAROLINA STASZAK
WRZEŚNIA UL. HARCERSKA 7
Przedsiębiorcy powierzający Kancelarii obsługę prawną mogą liczyć na doradztwo w dogodnym dla siebie miejscu oraz wykorzystując formy komunikacji elektronicznej. Mając na uwadze specyfikę działalności gospodarczej, w tym konieczność podejmowania szybkich decyzji, Kancelaria zapewnia rozwiązywanie powierzonych jej problemów niezwłocznie, z uwzględnieniem oceny ryzyk oraz analizą możliwych wariantów działania.

W ramach obsługi podmiotów gospodarczych Kancelaria prowadzi
m. in. następujące czynności:


-  bieżące doradztwo
-  przygotowywanie opinii prawnych
-  tworzenie projektów umów
-  reprezentacja w postępowaniach sądowych oraz sporach pozasądowych

-  klienci indywidualni
Strona główna  >>  Usługi  >>  Klienci instytucjonalni
Karolina Staszak
STRONA GŁÓWNA      KAROLINA STASZAK      USŁUGI      KONTAKT                       Kancelaria adwokacka Karolina Staszak 2010   Wszelkie prawa zastrzeżone                      Projekt i realizacja   Vresna.pl
www.staszak-adwokat.pl
Karolina Staszak - Klienci instytucjonalni